Spracovanie miezd a personalistika

Spracovanie miezd je citlivou záležitosťou. Vyžaduje si maximálnu dôveryhodnosť, presnosť a  znalosť legislatívy. Dôležité je mať na pamäti, že tu vystupuje aj ochrana osobných údajov. 

Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na spracovanie miezd, vás vyjdú paradoxne lacnejšie ako interný zamestnanec. Môžete sa spoľahnúť na diskrétnosť, permanentné sledovanie zmien zákonov, využívanie moderných a efektívnych systémov. Okrem pravidelného mesačného výpočtu miezd zabezpečujeme aj vedenie mzdových listov, evidenčných listov, mesačné výkazy poistného, prihlášky a odhlášky zamestnancov.

mzdy a personalistika Topoľčany