Povinnosť zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesta

Identifikácia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy.

Voľné pracovné miesta môže zamestnávateľ nahlásiť:

- Online prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce (istp.sk). Po registrácii v systéme ISTP možno bezplatne vytvárať inzeráty pracovných ponúk.

- Vyplnením  tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, na portáli: https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/zoznam-agentov-vpm.html. Pracovnú ponuku možno nahlásiť úradu aj telefonicky.

- Online prostredníctvom komerčných portálov profesia.skkariera.sk.

- Pracovné ponuky určené pre štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov) je nevyhnutné naďalej inzerovať cez istp.sk alebo úrad práce.